Takaisin blogiin

Vainu ja Pipedrive – prospektointi helpoksi

Maksimoi myyntituloksesi rikastamalla Pipedriven asiakastietoja Vainun monipuolisilla yritystiedoilla. Yhdistämällä Vainun tuottaman datan Pipedriven CRM-järjestelmään myyntitiimisi saa tietää parhaimmat prospektit eli potentiaalisimmat asiakkaat ja täsmälleen oikean ajan kontaktoida heidät.

Vainu ja Pipedrive yhdessä 

Visuaalinen CRM-järjestelmä Pipedrive tarjoaa myyjille helppokäyttöisen, mutta tehokkaan tavan asiakkuuksien ja myynnin hallintaan. Useat myyntiputket, älykkäät automatisointi-ominaisuudet ja muut myyjän työtä helpottavat työkalut tekevät monimutkaisten myyntiprosessien hallinnasta todella vaivatonta.

Jotta Pipedriven käyttäjille voitaisiin tarjota parhaat mahdolliset edellytykset tulokselliseen myyntityöhön, on CRM-järjestelmään myös mahdollista yhdistää Vainun tuottama yritysdata. Vainu on Pipedriven tavoin myynnin ammattilaisille suunniteltu järjestelmä, joka tehostaa etenkin prospektien hankkimista.

Vainun perusperiaatteena on tuottaa monipuolista yritysdataa myyntiprosessin tueksi. Vainun tuottama data rikastaa merkittävästi CRM-järjestelmästä löytyviä tietoja täydentämällä esimerkiksi puuttuvia yritystietoja ja tarjoamalla monipuolista tietoa myös sopivien uusien kontaktien löytämisen tueksi. 

Yhdistämällä Vainun tuottama data ja Pipedrive myyntitiimille saadaan loistava työkalu niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden hallintaan. Vainu voidaan helposti integroida suoraan Pipedriveen, ja uudet tiedot päivittyvät sinne aina automaattisesti, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Vainua potentiaalisimmat asiakkaat

Millaista lisäarvoa Vainun integroiminen Pipedriveen sitten oikeastaan tuo myyjille? Siinä missä Pipedriven avulla voidaan hankkia liidejä ja hallita myyntiprosesseja äärimmäisen helpolla tavalla myyntiputkessa, Vainun avulla saadaan selville kaikki prosessin kannalta olennaisimmat yritystiedot. Vainun hyödyntäminen helpottaa huomattavasti myös prospektointia ja auttaa kontaktoimaan potentiaaliset asiakkaat juuri sillä hetkellä, kun he ovat aikeissa vetäistä ostosaappaat jalkaansa. 

 Yrityksen palveluita tai tuotteita kohtaan kiinnostuksensa osoittaneet liidit on helppo tuoda suoraan Pipedriven myyntiputkeen, esimerkiksi nettisivuille sijoitettavien chatbottien ja yhteydenottolomakkeiden kautta. Vainun ansiosta järjestelmään voidaan lisäksi tuoda myös prospekteja, jotka vastaavat yrityksen asettamia kriteereitä ihanneasiakkaistaan. Vainun rikastaman yritysdatan avulla ja sitä suodattamalla voidaan siis löytää ja kontaktoida kaikkein potentiaalisimmat asiakkaat ja tarjota tuotteita sekä palveluita sinne, minne data osoittaa.

Kaikki myynnin tarvitsemat yritystiedot yhdestä paikasta

Vainu tuottaa Pipedriveen monipuolista dataa, aina perinteisistä yritystiedoista esimerkiksi uutisiin yrityksen sisällä tapahtuvista muutoksista. Vainun tarjoaman datan avulla myyjät näkevät yhdellä silmäyksellä kaikki asiakkaiden kontaktointiin tarvittavat tiedot. Säännöllisesti päivittyvä data pitää myös huolen, että asiakastiedot ovat aina ajan tasalla ja tuoreita.

Myyjien ei enää tarvitse googlettaa yritystä ja etsiä sen talous- tai muita tietoja monista eri lähteistä, sillä Vainu kokoaa kaiken tämän yhteen paikkaan. Suodattamalla Vainun tuottamaa dataa, myyjät voivat helposti myös etsiä ja valikoida järjestelmästä myynnin kannalta kaikkein sopivimmat asiakkaat. Mitä kattavammat tiedot asiakkaista on saatavilla, sitä lupaavampia asiakkaita on mahdollista löytää. Kattavien taustatietojen ansiosta myös myyntipuheiden valmistelu ja myyntineuvottelut sujuvat jouhevammin. 

Käytännössä Vainun tuottamalla datalla voidaan sekä täydentää jo entuudestaan Pipedrivessa olevien kontaktien tietoja että tuoda sinne kokonaan uusia prospekteja. Kattavien taustatietojen avulla myyjät siis pystyvät palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin ja kohdennetummin sekä kontaktoimaan suoraan ne asiakkaat, jotka vastaavat myynnin kohderyhmää.

Myyntityön kohdentamista juuri oikeille kontaktihenkilöille ja yrityksille auttaa myös asiakkaiden pisteyttäminen erilaisten kriteerien avulla.  Asiakkaita voidaan pisteyttää sen mukaan, miten hyvin ne vastaavat myynnin kohderyhmää esimerkiksi toimialansa, kasvuprosenttiensa ja käyttämiensä teknologioiden puolesta. 

Vainu auttaa kontaktoimaan asiakkaita juuri oikealla hetkellä 

Yritysten perustietojen, kuten yrityksen perustamisvuoden, maantieteellisen sijainnin, liikevaihdon ja henkilöstön määrän lisäksi Vainun avulla voidaan siis tuottaa myös yksityiskohtaisempaa ja prospektoinnin kannalta hedelmällisempää tietoa. Esimerkiksi edellä mainittujen teknologioiden lisäksi Vainu tarjoaa monipuolista tietoa erilaisista ostosignaaleista.

Ostosignaalit voivat kertoa myyjille esimerkiksi, että kyseinen yritys olisi hyvä kontaktoida pikimmiten. Ostosignaaleita ovat yleensä erilaiset muutokset yrityksen sisällä, kuten vastikään saatu rahoitus, liiketoiminnan laajentaminen, uusien teknologioiden käyttöönottaminen tai jokin muu uutinen, joka viestittää siitä, että yritys suunnittelee sijoittavansa myyntiin.

Vainun ostosignaalien ansiosta Piderivea käyttävät myyjät saavat siis etulyöntiaseman, sillä heillä on mahdollisuus kontaktoida potentiaaliset asiakasyritykset kilpailijoitaan nopeammin. Myyntitiimi voi saada haluamistaan ostosignaaleista ilmoituksen esimerkiksi sähköpostiinsa ja tällä tavoin hyödyntää otollisimman hetken olla yhteydessä asiakkaaseen. Tiimi voi myös muokata ostosignaalit vastaamaan juuri heidän yksilöllisiä tarpeitaan, jolloin he saavat ilmoituksen aina kun heidän valitsemansa avainsana mainitaan signaaleissa.

Pipedriven tavoin myös Vainun vahvuuksiin kuuluu myyjän työtä helpottavat automaattiset tehtävät. Ostosignaalien vastaanottamisen ja seuraamisen lisäksi järjestelmää voidaan nimittäin pyytä myös luomaan Pipedriveen tiettyjä tehtäviä automaattisesti. Tehtävä voidaan luoda esimerkiksi aina, kun järjestelmä havaitsee jonkin tietyn ostosignaalin tai ihanneasiakkaan profiiliin sopivan yrityksen. Tietty aktiviteetti voidaan luoda automaattisesti myös esimerkiksi silloin, jos yrityksen toimitusjohtaja vaihtuu tai uusi toimisto avataan.

Lopuksi

Yhdessä Pipedriven kanssa Vainu tehostaa myyntiä tarjoamalla mahdollisuuden keskittyä juuri niihin kontakteihin, jotka todella tarvitsevat yrityksen palveluita tai tuotteita. Vainun tuottama data nopeuttaa myyjien työtä; myyjät saavat tietää kaiken myyntiin tarvittavan tiedon nopealla vilkaisulla. Kattavan yritysprofiilin lisäksi myyjät näkevät halutessaan tiedot esimerkiksi yritykseen liittyvistä uutisista ja tilinpäätöksistä sekä yrityksen teknologiavalinnoista.

Vainun avulla myös manuaaliseen työhön käytettävä aika lyhenee entisestään, kun CRM-järjestelmässä oleviin asiakastietoihin voidaan joko täydentää puuttuvia tietoja tai luoda kokonaan uusia yrityksiä vain yhdellä klikkauksella.