Takaisin blogiin

Toimitusjohtaja – Oletko valmis räjäyttämään siilot markkinointi- ja myyntijohdon väliltä?

Vaikka siilot tunnistetaan ongelmaksi monessa organisaatiossa, on niiden rikkominen yllättävän vaikeaa. Helposti käy niin, että häiriötilanteessa siilot tuppaavat jopa syvenemään, vaikka juuri silloin niiden purkaminen olisi tärkeämpää kuin koskaan.

Siiloista kohti markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä

Organisaatioiden siiloutuminen on tunnistettu ongelmaksi jo pitkään. Eri osastot toteuttavat omaa aluettaan ja helpon yhteistyömallin löytäminen on haasteellista. Gartnerin tekemän tutkimuksen mukaan yritysten prioriteettina pitäisi olla myynnin ja markkinoinnin yhteispelin kehittäminen, jossa osastot jakavat saman vision sekä tavoitteet.

Lisäksi tärkeänä nähtiin, että kommunikointi markkinointi- ja myyntijohdon välillä tulisi olla jouhevaa ja saumatonta.

Miten yhteispeliä käytännössä rakennetaan?

Tutkimuksessa tuotiin esiin hyviä periaatteita siitä, miten saadaan enemmän irti markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä. Periaatteet ja strategia täytyy kuitenkin viedä käytäntöön ja usein niiden jalkauttaminen on vaikeampi osuus.

Myynti- ja markkinointijohdon välisen sisäisen viestinnän parantamiseen suosittelemme jalostamaan kontaktikantaa datan pisteytyksen avulla ja integroimaan markkinointiautomaatio- ja CRM-ohjelmistot yhteen. Näin myynti pystyy reagoimaan nopeasti markkinoinnin eri mittareihin ja erottelemaan kontakteista ne, jotka ovat todennäköisimpiä ostajia. Kun markkinointi on tunnistanut potentiaaliset asiakkaat, osaa myynti lyödä suurimmat panokset oikeaan osoitteeseen.

Parhaimmillaan tilanne johtaa siihen, että myynti pääsee keskustelemaan potentiaalisen asiakkaan kanssa suoraan siitä aiheesta mistä he ovat kiinnostuneita, ilman kylmäsoittelua. Tämänkaltaisessa hedelmällisessä yhteistyössä manuaalinen työ ja ajan hukkaaminen ovat minimoitu ja markkinoinnin mittarit kertovat, kuinka valmiita liidit ovat ostamaan palveluita.

Me autamme muutoksessa

Kun yritys on kasvu-uralla, niin myös organisaation ja kulttuurin pitäisi kehittyä mukana. Käytännössä moni yritys kompastelee kasvukivuissa tiedonkulun sekä prosessien kanssa, jolloin itse tekemisestä valuu hukkaan paljon energiaa ja aikaa. Me Zimplellä haluamme auttaa asiakkaidemme markkinointi- ja myyntijohtoa räjäyttämään olemassa olevia siiloja sekä virtaviivaistamaan viestintää sekä prosesseja tukemaan seuraavia kasvun askeleita.

Zimple Suomi Oy

Zimple suoraviivaistaa asiakkaidensa markkinointi- ja myyntijohdon yhteistyötä sekä tehostaa myynnin prosesseja ja kommunikaatiota moderneilla digitaalisilla ratkaisuilla. Zimple hyödyntää toiminnassaan ensisijaisesti Pipedrive CRM -järjestelmää myynnin johtamisen tehostamiseen ja Sharpspringiä sekä Hubspottia markkinointiautomaation toteuttamiseen.

Edellä mainittujen teknologioiden lisäksi Zimple rakentaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja mm. Google, Microsoft, M-Files, Vainu sekä Visma -ohjelmistorajapintojen välille.

 

Varaa aika keskustelulle