Takaisin blogiin

Pipedriven myyntiputket – Miten saan täyden hyödyn niistä irti?

Pipedriven myyntiputkien ansiosta myynnin hallitseminen liidien hankinnasta kaupantekoon saakka on helppoa ja miellyttävää. Myyntiprosessien jäsentäminen sekä myynnin ennustaminen ja seuraaminen mahdollistavat jopa yli neljänneksen enemmän klousattuja diilejä ensimmäisen vuoden aikana.

Pipedrive pähkinänkuoressa

Pipedrive on myynnin tarpeisiin suunniteltu CRM-järjestelmä, joka lisää myyntiä tarjoamalla yksinkertaisen, mutta tehokkaan alustan monimutkaisten myyntiprosessien hallintaan. Pipedriven tehokkuus perustuu visuaalisiin ja intuitiivisiin myyntinäkymiin, joiden ansiosta myyjien on helppo pitää kaikki myyntiprosessit aina ajan tasalla ja edetä suoraviivaisesti vaihe vaiheelta kohti kauppojen päättämistä.

Myynnin ammattilaisilla on tyypillisesti monta rautaa tulessa, mutta Pipedriven ansiosta fokus on mahdollista kiinnittää myyntitulosten kannalta kullakin hetkellä tärkeimpiin tehtäviin.

Tässä blogissa esittelemme Pipedriven

  • tehokkaat myyntiputket,
  • luotettavat raportointiominaisuudet ja
  • liidien hankintaa tehostavat työkalut,

joiden avulla saat käyttöösi Pipedriven täyden potentiaalin.

Myyntiputken avulla myyntiprosessi haltuun 

Yksi Pipedriven ylivoimaisista ominaisuuksista on sen selkeä, mutkaton ja helppokäyttöinen yleisnäkymä, joka kertoo käyttäjälle olennaisimmat tiedot jo yhdellä silmäyksellä.

Pipedrivessa myyjät näkevät aina ensisijaisesti myyntiputkinäkymän, johon kaupat on organisoitu myyntivaiheen mukaisesti. Se on erinomainen tapa hallita myyntiprosessia, koska se visualisoi prosessin sen syklien mukaan ja tarjoaa ajantasaista tietoa esimerkiksi kauppojen lukumäärästä, niiden arvosta ja päättämisasteesta.

Myyntiputkinäkymä kannustaa myyjiä tekemään tarvittavia toimenpiteitä, joiden myötä kaupat siirtyvät lähemmäs niiden päättämistä. Tehtävien priorisoiminen ja myynnin kannalta optimaalisimpiin tehtäviin keskittyminen on tehty siinä äärimmäisen helpoksi.  Myyntiputki osaa esimerkiksi kertoa eri värien avulla, jos jokin kauppa ollaan menettämässä ja vaatii pikaisesti myyjän aktivoitumista. Priorisoinnin ansiosta myös jokaisen työpäivän suunnittelu on yksinkertaista ja myyjät ovat aina kärryillä siitä, mitä seuraavaksi tulisi tehdä.  

Useat myyntiputket helpottavat organisointia

Miten Pipedrive sitten eroaa muista samankaltaisista CRM-järjestelmistä? Sen lisäksi että Pipedrive on suunniteltu nimenomaan myyjien tarpeisiin, siinä on poikkeuksellisesti yhden putken sijaan useita myyntiputkia. Siinä missä tavanomaisissa CRM-järjestelmissä on tyypillisesti yksiulotteinen myyntiputki kaikille projekteille, Pipedrivessa on mahdollista rakentaa useampia myyntiputkia, mikä helpottaa entisestään asiakkuuksien organisointia ja hallintaa.  
 
Käytännössä esimerkiksi kiinteistönvälitysyritykset voivat kätevästi yhdessä putkessa hallita myynnissä olevia kohteitaan ja toisessa putkessa puolestaan kohteista kiinnostuneita ostajia. Myyntiputkinäkymässä myyjät voivat helposti raahaamalla ja pudottamalla lisätä sekä siirtää esimerkiksi uusia asiakkaita, tehtäviä ja muistiinpanoja.  Myös myyntiputkien vaihtaminen käy käden käänteessä ja kaikki tarpeellinen tieto pysyy aina yhdessä järjestelmässä.

Jokaisella yrityksellä (ja toisinaan jopa myyjällä) on oma yksilöllinen myyntiprosessinsa, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että myynnin CRM-järjestelmää on myös mahdollista kustomoida kunkin yrityksen myyntiprosessia parhaiten palvelevaksi.

Pipedrive soveltuu erinomaisesti erilaisten yritysten myyntityöhön, koska se on täysin mukautettavissa esimerkiksi erilaisten myyntivaiheiden, tehtävien ja tiimien tarpeiden mukaan. Käytännössä jokaiseen myyntiputkeen on mahdollista lisätä rajattomasti erilaisia tehtävätyyppejä ja nimetä ne itse haluamallaan tavallaan. Oman myyntiprosessin näkökulmasta ylimääräiset tehtävät ja ominaisuudet voi myös halutessaan poistaa.

Automation_transparent

Ennusteiden, raporttien ja tavoitteiden avulla parempia myyntituloksia 

Myyntitulosten seuraaminen on edellytys myynnin kehittämiselle ja parempien myyntitulosten saavuttamiselle. Päivittäisiä myyntitoimenpiteitä helpottavien ominaisuuksien lisäksi Pipedrive tarjoaa tehokkaita työkaluja erilaisten raporttien sekä tavoitteiden luomiseen ja niiden toteutumisen seurantaan.

Raportit ovat järjestelmän muiden näkymien tavoin visuaalisia, ja niiden taulukoita sekä diagrammeja on äärimmäisen helppo tulkita. Taulukoiden avulla pystytään siirtämään fokus juuri niihin asioihin, jotka tällä hetkellä kaipaavat kehittämistä.

Monesti raporttien avulla saatetaan tuijottaa pelkästään tuloksia, vaikka vähintään yhtä tärkeää olisi analysoida syitä niiden taustalla. Pipedriven raportointityökalujen avulla huomio kuitenkin kiinnittyy automaattisesti olennaisiin asioihin.  Järjestelmässä on mahdollista luoda myyntiraporttien lisäksi myös aktiviteettiraportteja ja tuoteraportteja. Ne kertovat myyjien tulosten lisäksi reaaliajassa myyjien aktiivisuudesta erilaisten tehtävien suhteen sekä mitä tuotteita myydään eniten.

Pipedriven raportit eivät ole pelkästään myyntijohtajien seurantaa varten, sillä ne tarjoavat hyödyllistä tietoa tuloksista ja niihin johtaneista tekijöistä myös myyjille itselleen. Raporttien avulla on helppo selvittää esimerkiksi, mitkä toimet ovat johtaneet parhaisiin konversioprosentteihin, kuinka aktiivisia myyjät ovat olleet ja miten se on vaikuttanut tuloksiin sekä missä projekteissa on päästy lähelle sopimusta tai miksi osa kaupoista on menetetty.

Raporttien ja tavoitteiden avulla myyjät pystyvät johtamaan myös itse omaa toimintaansa ja kääntämään tarvittaessa suuntaa parantaakseen myyntisuorituksiaan, jos näyttää siltä, ettei nykyisellä menettelyllä saavuteta esimerkiksi kuluvan kuukauden myyntitavoitteita.

Pipedrivella liidejä suoraan myyntiputkeen

Monipuolinen Pipedrive tarjoaa ratkaisuja myyntiprosessien eri vaiheisiin, myös aivan liidien hankinnasta lähtien. Sen ansiosta myyjät voivat saada kuumia liidejä suoraan myyntiputkeensa.

Yrityksen verkkosivuilla kannattaa tarjota mahdollisimman monipuolisesti erilaisia yhteydenottotapoja, jotta jokainen asiakas voisi löytää niiden joukosta sen itselleen mieluisimman tavan. Pipedriven avulla on mahdollista tuoda yrityksen nettisivuille sekä erilaisia verkkolomakkeita että chatbotteja, joiden kautta palveluista tai tuotteista kiinnostuneet sivustovierailijat voivat jättää yhteystietonsa yritykselle.

Pipedriven tarjoama verkkolomake on muokattavissa jokaisen yrityksen ja myyntiprosessin yksilöllisiin vaatimuksiin sopivaksi. Lomakkeen sisältöä voidaan kustomoida sen mukaan, millaisia pakollisia ja vapaaehtoisia tietoja potentiaaliselta asiakkaalta halutaan kysyä. Yhteystietojen lisäksi lomakkeessa voidaan esimerkiksi kartoittaa, mistä palveluista asiakas on kiinnostunut tai millä tavoin toivoo yhteydenottoa. Lomake on kuitenkin hyvä pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jotta sen täyttäminen ei muodostu kynnyskysymykseksi yhteydenotolle.

Myös myyjän ja sivustovierailijan välistä keskustelua jäljittelevä chatbot on erinomainen matalan kynnyksen yhteydenottokanava. Pipedriven suomenkielinen chatbot on mahdollista käsikirjoittaa kunkin yrityksen brändille sopivaan tyyliin ja houkutella sitä kautta tuotteista ja palveluista kiinnostuneita kävijöitä jättämään tietonsa yritykselle.

Chatbot palvelee asiakkaita sivustolla vuorokauden ympäri ja pitää huolen siitä, ettei kaupat mene sivu suun varsinaisten aukioloaikojenkaan ulkopuolella. Käsikirjoittamalla kysymyksiä ja pikavastauksia chatbottiin voidaan vastata esimerkiksi asiakkaiden tyypillisimmin esittämiin kysymyksiin, ja asiakkaiden vastausten perusteella puolestaan ohjata liidit suoraan tiettyjen tiimien tai yksittäisten myyjien myyntiputkeen.