Takaisin blogiin

Case Amerplast

Amerplast optimoi globaalin myyntiprosessinsa Pipedriven avulla

 

Amerplast tarjoaa joustopakkausratkaisuja sekä elintarvike- että muita pakkauksia suurimmille toimijoille Euroopassa. Yritys on yksi Euroopan suurimmista fleksopainajista ja pussien saumaajista. Amerplast työllistää noin 470 henkilöä ja yrityksellä on tuotantolaitoksia Suomessa ja Puolassa sekä myyntikonttorit Saksassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Myyntiprosessi uuteen uskoon

Amerplastilta meihin otti yhteyttä Iska Nirviö, joka halusi pistää kerralla koko firman myyntiprosessin uuteen uskoon Pipedriven avulla. Kesäkuun 2020 alussa Zimple määritti Amerplastin kanssa tavoitteen: juhannukseen mennessä meillä olisi Amerplastin myyntiprosessi optimoituna Pipedriveen ja myös Euroopan laajuisesti levittäytynyt myyntitiimi koulutettuna käyttämään järjestelmää. Kunnianhimoinen tavoite myöskin toteutui.

Automatisoinneilla ja koulutuksella varmuutta

Tärkeintä oli heti projektin alussa tunnistaa ja automatisoida rutiininomaiset toiminnot, kuten organisaation tiedottaminen uusista, voitetuista ja hävityistä diileistä. Amerplast toimitti Zimplelle yksityiskohtaiset suunnitelmat myyntiputkiensa tehostamiseksi. Näiden suunnitelmien pohjalta oli ilo työskennellä.

Käyttöönottokoulutusten jälkeen pystyimme yhdessä luottamaan, että kaikki myyjät tiesivät, mitä heiltä Pipedrivessa odotettiin. Amerplast tulee nostamaan myyntinsä laadun uudelle tasolle, sillä panostimme hurjasti myyntiprosessin optimointiin. Nyt diiliin liittyvät tiedot syötetään järjestelmään ja asiakkaat kontaktoidaan juuri oikealla hetkellä. Otimme projektissa myös huomioon olemassa olevien ja entisten asiakkuuksien hallinnan järjestämisen, koska onhan niille tutuille helpompi myydä
kuin tuntemattomille.

Toimiva yhteistyö takaa onnistuneen projektin

Zimple huolehti projektin aikatauluttamisesta ja sen vaiheiden priorisoinnista. Pidimme prioriteettina, että järjestelmän uudet käyttäjät saavat mahdollisimman suoraviivaisen aloituksen järjestelmään. Meidän roolimme oli huolehtia, että kaikki aiemmin käytettävissä ollut tieto on helposti löydettävissä myös Pipedriven eri näkymistä. Me zimpleläiset pidämme erityisen tärkeänä, että koko myyntiryhmälle Pipedrivessa näkyvät tiedot ovat entuudestaan vanhasta järjestelmästä tuttuja, eikä käyttöönotto aiheuttaisi ristiriitaa tietojen merkityksessä, kun toimintatapa muuttuu.

Niin sujuvasti kuin projekti kokonaisuudessaan menikin, kohtasimme haasteitakin. Yhden suurimmista tuotti meille Microsoft Exchange -palvelin, jota emme aluksi saaneet millään synkronoimaan Pipedriven kanssa. Pienen pähkäilyn jälkeen saimme kuitenkin homman toimimaan, ja opimme itsekin taas lisää autentikoinneista Piperiven teknisen tiimin avulla.

Kiitosta koulutusten ja järjestelmän selkeydestä

Kun järjestelmä oli otettu koko myynnille käyttöön sovitussa aikataulussa, saimme kiitosta koulutusten ja järjestelmän selkeydestä niin suomeksi kuin englanniksikin. Vedimme koulutuksen tiiviissä yhteistyössä Amerplastin projektitiimin kanssa.

 

"Kunnianhimoisena tavoitteenamme oli saada uusi CRM-järjestelmä myyntitiimimme käyttöön nopealla aikataululla. Työskentely Zimplen kanssa oli suoraviivaista ja tehokasta, ja käyttöönotto sekä käyttökoulutukset saatiin maaliin aikataulun mukaisesti. Asiakaspalveluasenne ja tuki projektin aikana olivat kiitettävällä tasolla ja olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Zimplen kanssa."

Iska Nirviö

Chief Financial Officer, Amerplast Oy